Welkom

Op dit online huisstijlhandboek kunt u alle elementen, richtlijnen, bestanden, sjablonen en voorbeelden vinden om kennis te nemen van onze huisstijl, consistent toe te passen en up-to-date te houden. Het fungeert als unieke centrale bron en communicatieplatform voor het corporate design van de provincie Oost-Vlaanderen.

Voor alle gebruikers is dit onlinehuisstijlhandboek de enige, centraal beheerde huisstijlbron. Het corporate design is zo essentieel dat die centralisatie ook nodig is. Tegelijkertijd is het, middels gebruikersnamen en paswoorden, toegankelijk voor iedereen die de huisstijl moet toepassen, intern en extern.

Dit huisstijlhandboek bevat volgende hoofdstukken:

Basiselementen
In dit hoofdstuk zijn alle basiselementen van de huisstijl ondergebracht, d.w.z. alle losse elementen waaruit de huisstijl is opgebouwd. Het gaat om logo’s, typografie en kleurdefinities. Ook de richtlijnen voor het toepassen van die elementen maken hier deel van uit. Alles wordt beschikbaar gesteld in verschillende bestandsformaten en kleurvarianten.

Toepassingen
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van alle communicatiemiddelen (ook ‘huisstijldragers’ genoemd: briefhoofd, enveloppe, folders, advertenties, affiches,...). Indien u over de juiste bevoegdheden beschikt worden productietemplates beschikbaar gesteld. Ze zijn downloadbaar als brondocumenten en/of als pdf. Bij templates met instructies wordt beschreven hoe de communicatiemiddelen (brief, naamkaartje,...) worden opgebouwd en ‘gevuld’ met de huisstijlelementen. Van alle denkbare middelen worden productie-instructies aangeboden. Wanneer er voorbeelden (modellen) voorhanden zijn, worden die getoond.

Beeldbank
Een bibliotheek van beelden, opgedeeld in meerdere categorieën en subcategorieën. De beelden worden overzichtelijk weergegeven met thumbnails en kunnen gepreviewd worden alvorens de HR-versie te downloaden.

Bestandsgebruik | spelregels

Logo's en huisstijldragers worden samen met duidelijke instructies aangeboden. Terbeschikkingstelling aan interne of externe gebruikers houdt altijd alleen het gebruiksrecht in; het bestand is en blijft eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen en moet op verzoek vernietigd worden.

Externe toeleveranciers en interne medewerkers worden verzocht direct na het tot stand komen van een nieuwe huisstijldrager een exemplaar of goed reproduceerbare foto (of pdf-bestand) van de betreffende huisstijldrager aan de provincie Oost-Vlaanderen ter beschikking te stellen voor evaluatie en voor de uitbouw van de huisstijlsite.

Subscribe to Huisstijl Oost-Vlaanderen RSS